Vatsim-panahy

Fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia entin’Andriamanitra hahasoa izay tia azy

Alahady 27 Jolay 2014 Alahady Faha – 17 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia entin’Andriamanitra hahasoa izay tia azy » (Rom. 8: 28)   Mitohy hatrany ny fanomezan’ny Fiangonana antsika ny Evanjely izay mitantara ireo fanoharana nataon’i Jesoa mahakasika ny fanjakan’ny lanitra. Amin’izao Alahady Faha–17… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Aza matahotra ny miantsampy ho eny an-tanan'Andriamanitra: na inona na inona angatahany aminareo dia ho averiny avo zato heny izany. 

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Zoma 01 aogositra 2014
Zoma Fahafito ambin'ny folo tsotra Mandavan-taona
Vakiteny I : Jer. 26:1-9,
Tononkira : Sal. 69:5,8-10,14,
Evanjely : Mt. 13:54-58,
Mandritra ny herinandro :
Handray email