Vatsim-panahy

Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho

Alahady 21 Septambra 2014 Alahady Faha – 25 tsotra Mandavan-taona (Taona A) « Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho » (Mt. 20, 13) Rehefa avy nankalaza ny Fetin’ny Fanandratana ny Hazofijaliana isika tamin’ny Alahady heriny dia miverina indray amin’ny fankalazana ny Alahady tsotra Mandavan-taona ka ny Alahady Faha – 25 no ankalazaintsika… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Tsy afaka miantehitra amin'ny herintsika samirery isika, fa amin'i Jesoa ihany ao anatin'ny famindram-pony.

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Alahady 21 septambra 2014
Alahady Fahadimy amby roapolo tsotra Mandavan-taona
Vakiteny I : Iz. 55,6-9.
Vakiteny II : Fi. 1,20c-24.27a.
Evanjely : Mt. 20,1-16a.
Mandritra ny herinandro :
Handray email